نام: نفیسه نمدیان پور
دانشکده: هنر
گروه: هنرهای تجسمی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: n . n a m a d i a n p o u r @ i a u r a m s a r . a c . i r
آدرس: رامسر. دانشگاه آزاد اسلامی. گروه هنر و گرافیک

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
فلسفه هنر
علوم و تحقیقات تهران
ایران
1393
کارشناسی ارشد
فلسفه هنر
دانشگاه هنر تهران
ایران
1387
کارشناسی
فلسفه غرب
دانشگاه تهران
ایران
1384

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
داور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
آذر 1395
آذر 1395
داور همایش ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
دی 1398
بهمن 1398
عضو هیات اندیشه ورز تعالی علوم انسانی و هنر
دانشگاه آزاد اسلامی
شهریور 1398
تاکنون
نماینده امور زنان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
آبان 1396
تاکنون

جوایز و افتخارات

عنوان
سال
کسب مدال نقره المپیاد ادبی کشور
1379
انتخاب به عنوان دانشجوی نخبه دانشگاه تهران
1380
کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد فلسفه هنر
1384
کسب رتبه اول در مقطع دکتری فلسفه هنر
1387

تالیف و ترجمه

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
کار مزدی و سرمایه
لحظه
1385
تالیف
زیبایی شناسی هیوم
لحظه
1387
تالیف
جستارهایی در چیستی هنر اسلامی
سیمیا
1391
تالیف
تاریخ هنر ایران و جهان
ساکو
1392
تالیف

مقالات در نشریات

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
بازخواني سياست اخلاق‌زدوده غرب در انديشه تئودور آدورنو
علمی پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر
1393
4
23
بررسی نقش و جایگاه رنگ در مبانی هنرهای تجسمی با تاکید بر رنگ
همایش ملی جلوه های هنر ایرانی
1397
1
تحلیل مولفه های پست مدرن در آثار دیوید سل
همایش ملی جلوه های هنر ایرانی
1397
1
چیستی نقاشی گل و مرغ با تاکید بر دوره صفویه
علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی
1397
14
مطالعه تطبیقی عنصر درخت در نقاشی های بهجت صدر و سهراب سپهری
همایش ملی جلوه های هنر ایرانی
1397
1
اهریمن
علمی تخصصی آفاق
1399
6
23
خوانش فلسفی از رمان شازده احتجاب نوشته هوشنگ گلشیری با ابتناء بر رویکرد ریزوماتیک ژیل دلوز
علمی پژوهشی نظم و نثر فارسی
1400
8

تحقیقات

عنوان
بررسی باستان شناختی نقش زن در هنر عیلام باستان
جامعه شناسی هنرهای معاصر با رویکرد جامعه شناسی انتقادی
علل ساختاری و جامعه شناتختی اساطیر ایرانی

مقالات علمی

Title
Authors
Publication Date
concept of art in capitalism world
nafiseh namadianpour
12/31/2014
Conference
Journal
sociology
Volume
14
Issue
art and society
Pages
57-61
Publisher
American Eurasian Network for scientific information
Description